چاپ کردن این صفحه

تحلیل تکنیکال نماد خزامیا

دوشنبه, 23 مرداد 1396 ساعت 23:41

این سهم نیز همانند هم گروه های خود کم حجم معامله می شود. محدوده 690 ریال حمایت بسیار خوب برای سهم محسوب می شود ورود به سهم در این محدوده نسبتا کم ریسک به دید میان مدت می باشد. انتظار میرود که سهم در این محدوده با تقاضا مواجه شده و تغییر روند دهد. مقاومت های پیش روی قیمت عبارتند از 840 ریال و 950 ریال

واحد اموزش