چاپ کردن این صفحه

تحلیل تکنیکال نماد تکمبا

چهارشنبه, 25 مرداد 1396 ساعت 00:05

به روز رسانی شده

قیمت در حال حاضر بر روی یک حمایت بسیار قوی قرار دارد. از طرف دیگر اندیکاتور استوکستیک در اشباع فروش به سر می برد و با توجه به تعدیل مثبتی که از سهم بر روی کدال قرار گرفته است انتطار حمایت خوب در این محدوده از سهم میرود. در صورتی که در زمان بازگشای سهم، قیمت بتواند از محدود مقاومتی 820 ریال با قدرت عبور کند می توان انتطار رشد تا محدوده 950 ریال در گام اول و 1040 ریال در گامی بعدی را داشت.

واحد اموزش