چاپ کردن این صفحه

تحلیل تکنیکال افرا

چهارشنبه, 25 مرداد 1396 ساعت 00:13

قیمت در حال حاضر از حمایت 2440 ریال برخوردار می باشد و به نظر میرسد در کوتاه مدت تا محدوده 2880 ریال رشد خواهد کرد. از انجای که محدوده 2880 ریال مقاومت قوی برای قیمت محسوب می شود احتمال اینکه قیمت توان عبور از این محدوده را نداشته باشد وجود دارد. حمایت بسیار قوی سهم 2060 ریال می باشد.

واحد اموزش