چاپ کردن این صفحه

گزارش جلسه معارفه شرکت تامین سرمایه نوین

سه شنبه, 16 بهمن 1397 ساعت 14:21

تأمین سرمایه نوین، در سال 1387 با سرمایه اولیه پرداخت شده 1000 میلیارد ریال، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است و در حال حاضر آخرین سرمایه ثبت شده آن 7.000 میلیارد ریال میباشد.