چاپ کردن این صفحه

گزارش جلسه معارفه شرکت سرمایه گذاری صدرتامین

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 ساعت 16:43

شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین در سال 1378 ، با سرمایه ثبتی یک میلیارد ريال ، تحت پوشش شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) به عنوان یکی از هلدینگ های تخصصی در حوزه صنایع کاشی وسرامیک در قالب سهامی خاص تاسیس شد. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1383 صاحبان سهام، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صـدر تأمین (سهامی عام) تغییر یافته است.